داود وحیدیان

ساعت مشاوره 250.000 تومان

آماده مشاوره
کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت
کارشناس ارشد زوج درمانگر
کارشناس ارشد مشاوره پیش از ازدواج
کارشناس ارشد روانشناس فردی و و اختلالات شخصیت
ویزیت حضوری
ویزیت تلفنی
ویزیت آنلاین

جهت تعیین وقت و رزرو لطفا مراحل پیش را دنبال بفرمایید

انتخاب این کارشناس

تحصیلات:

دکتری: کاندیدای دکتری روانشناسی کودکان استثنایی، دانشگاه علوم و تحقیقات

کارشناسی ارشد: روانشناسی کودکان استثنایی، دانشگاه تهران مرکز

کارشناسی: روانشناسی کودکان استثنایی، دانشگاه تهران مرکز

سابقه حرفه ای : 

 • روانشناس کودک در مرکز روانشناسی دکتر استکی از سال 91 تا 97
  روانشناس کودک در مرکز روانشناسی اکسیر از سال 95 تا 97
  فعالیت در مرکزمشاوره پنداردر بخش کودک
  فعلیت در دبیرستان دخترانه عدالت به عنوان مشاور و ارزیاب
  مدرس دوره های فرزندپروری در مراکز روانشناسی و مدارس منطقه 4
  مدیر و موسس کلینیک روانشناسی ذهن آرا از سال 97 تاکنون
  روانشناس کودک در مرکز روانشناسی ذهن آرا از سال 95 تا 97
  عضو تیم هنجار وکسلر 5 در تهران زیر نظر دکتر حسن ابادی
  عضو انجمن روان شناسی ایران
  عضو نظام روان شناسی ایران

دوره های آموزشی:

 • دارای تاییدیه گذراندن 100 ساعت تشخیص و ارزیابی و درمان اختلالات یادگیری و بیس فعالی در کودکان و ارتقا عملکردهای شناختی کوکان عادی با رویکرد نورو سایکولوژی دکتر مهناز استکی
  دارای تاییدیه گذراندن دوره 60 ساعت تربیت درمانگر توان بخشی شناختی دوره های ارزیابی شناختی/اختلالات یادگیری/بیش فعالی/اوتیسم/ تحریک الکتریکی مغزاقای دکتر نجاتی دانشگاه شهید بهشتی سال 1394
  دارای تاییدیه شرکت در دوره 3 روزاموزشی نوروساینس (کلینیک مغز وشناحت)
  دارای تاییدیه گذراندن دوره درمان اختلالات یادگیری با رویکرد حافظه فعال دکترارجمندنیا
  دارای تاییدیه گذراندن دوره 100 ساعت مدرسه اوتیسم در مدرسه ایین مهرورزی
  دارای تاییدیه گذراندن ازمون هوشی وکسلر 4 دکتر کامکاری
  دارای تاییدیه گذراندن ازمون هوشی وکسلر 5 دکتر ابوالفضل کرمی
  دارای تاییدیه گذراندن ازمون هوشی بینه دکتر کامکاری
  دارای تاییدیه گذراندن درمان نارسا خوانی روش دیویس دکتر استکی
  دارای تاییدیه گذراندن دوره تشخیص و درمان اختلالات یادگیری دکتر کامکاری
  دارای تاییدیه گذراندن دوره بازی درمانی شناختی رفتاری اختلالات خلقی و اضطرابی دکتر هزاه ای دانشگاه تهران
  دارای تاییدیه گذراندن دوره بازی درمانی شناختی رفتاری اضطراب کودکان
  دارای تاییدیه گذراندن دوره اضطراب و قصه درمانی دکتر کارینه طهماسیان
  دارای تاییدیه گذراندن دوره 2 روز رفتار درمانی کودک دکتر تبریزی و استکی
  دارای تاییدیه گذراندن دوره اموزش والدین
  دارای تاییدیه گذراندن دوره رفلکسولوژی (بازتاب شناسی )
  دارای تاییدیه گذراندن اختلالات روانی حرکتی در کودکان دکتر افروز
  دارای تاییدیه گذراندن دوره هوش دکتر کاظمی مرکز مشاوره احیا
  دارای تاییدیه گذراندن دوره آموزش مهارتهاي زندگي كودك و نوجوان
  دارای تاییدیه گذراندن دوره مربيگري فرزند پروري كودك و نوجوان

مقالات:

Effects of applying sound for improving attention in children whit attention deficit hyperactive disorder (2014)

تاثیر اموزش های ترسیمی بر روی تواناییهای شناختی کودکان با تاخیر رشدی (1394)
انجام پژوهش تحریک الکتریکی مغز بر روی تئوری ذهن کودکان اوتیسم
درحال ترجمه کتاب exploring the brain