حمیده خانی

رزومه تحصیلی

لیسانس مشاور
فوق لیسانس روانشناسی شخصیت
حوزه روان درمانی کودک و نوجوان و خانواده
مدت فعالیت در حیطه مشاوره و روانشناسی کودک ۱۲ سال می باشد
رویکرد شناختی رفتاری و رویکرد روانشناسی مثبت نگر
روش درمان در حوزه کودک بازی درمانی و هنردرمانی

عضو سازمان نظام روانشناسی
دارای پروانه تخصصی از سازمان نظام به شماره ۵۶۰۷

مدرس کارگاه
مهارت زندگی، ارزشهای زندگی ، فرزند پروری آگاهانه درمان اختلالات عصبی رشدی (ٱتیسم ، بیش فعالی ، اختلال یادگیری ) برگزاری اختلال فردی اضطراب افسردگی خشم وسواس انواع هراس ها

سوابق کارگاهی 

کارگاه ٱتیسم
کارگاه اختلالات شایع کودکی
کارگاه طرحواره
کارگاه مهارت زندگی
کارگاه یکپارچگی حسی
کارگاه درمان ٱتیسم
کارگاه رفتار درمانی
کارگاه سوپرویژنی کودک و نوجوان دکتر دهیادگاری
کارگاه سوپرویژنی کودک و نوجوان دکتر هاشمی
کارگاه تربیت مربی ویژه کودک پیش دبستانی

مقاله ها
درمورد سبک های هویتی . و ارزشهای زندگی
تعهد و ارزشهای زندگی

مولف کتاب ۲۰۰ بازی برای تقویت هوش و استعداد هستم