حمیدرضا یزدانی

200.000 تومان

اماده مشاوره
مشاوره فردی
مشاوره ازدواج
مشاوره خانواده
مشاوره زناشویی (سکس تراپی)
مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی تحصیلی
مشاوره موفقیت
مشاوره شغلی
 • سوابق کاری
 • مصاحبه کننده و مشاور در درمانگاه های سازمان های دولتی سال 86تاکنون
 • مشاور فردی، خانوادگی، شغلی و موفقیت در موسسه آموزشی پویش فهیم سال 95 الی 98
 • مشاور فردی، خانوادگی، زناشویی، تحصیلی، شغلی و موفقیت در کلینیک رویش سبز  سال 99 تاکنون
 • اجرای آزمون های هوش، شخصیت، غربالگری، بالینی و شغلی فردی و گروهی سال 86 تاکنون
 • عضو گروه اجرایی طرح هنجار سازی آزمون SCL90 در سطح کشور  سال89
 • عضو گروه انتخاب شاغلین –تناسب شغل و شخصیت افراد- سازمان راه آهن جمهوری اسلامی ایران سال 90
 • کارشناس ارشد روان شناسی صنعتی و سازمانی در سازمان های دولتی  سال 86 تا کنون
 • مجری طرح روان شناسی صنعتی و سازمان-سنجش رضایت شغلی، استرس شغلی، تعهد سازمانی و …) در سازمان های دولتی از سال86 تا کنون
 • سوابق دوره های تخصصی گذرانده شده
 • دوره تربیت درمانگر بر اساس رویکرد شناختی رفتاری(CBT) – مدرس: آقای دکتر حسن حمیدپور
 • دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد – مدرس: آقای دکتر حسن حمیدپور
 • دوره زوج درمانی شناختی رفتاری – مدرس: آقای دکتر حسن حمیدپور
 • دوره جامع تشخیص و درمان اختلالات جنسی – مدرس: آقای دکتر رسول روشن
 • دوره تکنیک های طلایی در جلسات زوج درمانی با رویکرد(EFT) – مدرس: آقای دکتر همایون ذوالفغاری نیا
 • دوره فنون و تکنیک های مداخله در خیانت و روابط فرا زناشویی – مدرس: آقای دکتر داوود هزاره ای
 • دوره مشاوره و مداخله در طلاق – مدرس: آقای دکتر علیرضا بوستانی
 • دوره آموزشی آزمون هوش وکسلر کودکان (ویرایش 5) – مدرس: آقای دکتر ابوالفضل کرمی
 • دوره مشاوره تحصیلی و انتخاب رشته در کنکور – مدرس : آقای دکتر مهدی وجدانی
 • دوره مهارت های ارتباط با کودک (به همراه کارورزی در مدارس) – مدرس: آقای مهدی نغمه گو
 • دوره آسیب شناسی روان شناسی DSM-5 – مدرس: خانم دکتر باطبی
 • دوره کارراهه شغلی (مسیر پیشرفت شغلی) – مدرس: آقای علی رضا باقری
 • دوره مدیریت پیشرفته منابع انسانی (در قالب ONET) – مدرس : آقای علی رضا باقری