درباره موسس کلنیک روانشناسی رویش سبز

با توجه به وقایع اخیر نیاز ما به شناخت از خود بیشتر شده و به همین دلیل ویدو رو با هم ببینیم

دریافت پیشنهادهای رایگان یا تخفیف دار

ما شما را از تخفیفات و یا موقعیت های همکاری در این بخش مطلع میکنیم

اخبار و مقالات کلینیک

ادامه مطلب
طرح واره

طرح واره

واژه طرحواره در روانشناسی و به طور گسترده تر در حوزۀ شناختی، تاریخچه غنی و برجسته ای دارد. در حوزۀ رشد شناختی،  طرحواره را به صورت قالبی در نظر می گیرند که براساس واقعیت یا تجربه شکل می گیرد تا به افراد کمک کند تجارب خود را تبیین کنند. طرحواره، بازنمای انتزاعی خصوصیات متمایزکنندۀ یک …
کرونا و عوارض افسردگی

کرونا و عوارض افسردگی

چگونگی مقابله با افسردگی بعد از کرونا و درمانهای مربوط به طی دوران نقاهت طی  طیبقفلت دبلابلا یّ پ بل یباتل شیلات یبسلتیبلا حیبتنلا حشیسبهتخال هحیتبال
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo
Client logo